De ubetydelige

Historier fra et skjult arbeidsliv

  • Utgivelsesår: 2024
  • ISBN: 9788283421422
  • Type: Innbundet

De ubetydelige gir oss et sjeldent innblikk i et arbeidsliv som finnes midt iblant oss, men som for mange er helt bortgjemt. 

Her møter vi Assane, som aldri får betalt for all snøen han har måkt. Vi blir kjent med høygravide Marina, som jobber på bilvaskeri frem til fire dager før termin. Og vi møter Subira, som frykter at hun selv kan bli straffet hvis hun sier fra om at sjefen har stukket av med lønna hennes. 

I flere år har Vilde Fastvold fulgt mennesker som jobber under forhold som skiller seg drastisk fra det de fleste av oss forbinder med norsk arbeidsliv. De kommer fra forskjellige land og har ulike historier om hvordan de havnet her. Men alle har en arbeidshverdag preget av stor usikkerhet, vanskelige arbeidsforhold og dårlig tilgang til hjelp.

Hvem er de? Hvilke drømmer og håp har de for fremtiden? Og hvordan forholder vi som samfunn oss til at også denne virkeligheten er en del av Norge, landet som angivelig har verdens beste arbeidsliv?

Vilde Fastvold (f. 1984) er medisinsk antropolog og forfatter av romanen Felt (Gyldendal, 2020). Doktorgraden hennes omhandler utenlandske statsborgere som jobber i de mest usikre og utsatte delene av arbeidsmarkedet i Oslo. Under feltarbeidet snakket hun med over 200 personer og fulgte 18 av dem tett over tid. De ubetydelige bygger på dette arbeidet.