Et spørsmål om moral?

Arbeidslinjas historie

  • Utgivelsesår: 2024
  • ISBN: 9788283421781
  • Type: Pamflett

Arbeidslinjas formål er enkelt: Den skal sørge for at så mange nordmenn som mulig til enhver tid står i jobb. Men til hvilken pris?

I mediene kan vi lese om voksende matkøer, trygder som kuttes og en økende mistillit til Nav. Er vi på vei mot et samfunn der flere av oss igjen må stå med lua i hånda?

I denne pamfletten følger vi norsk arbeids- og velferdspolitikk gjennom tre historiske perioder. Hvordan oppsto arbeidslinja? Fungerer den? Og finnes alternativer til dagens politikk?

Emil Øversveen (f. 1990) er analytiker i Manifest Analyse.