Cecilie Winger

Cecilie Winger (f. 1964) er forfatter, litteraturviter og oversetter.

Da tenåringene tok makta
På salg