Erik Olin Wright

Erik Olin Wright (1947–2019) var en ledende amerikansk marxistisk sosiolog og forfatter av blant annet Envisioning Real Utopias (2010) og Understanding Class (2015).