Idar Helle

Idar Helle (f. 1972) er historiker og jobber i De facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.