Ingeborg Eliassen

Ingeborg Eliassen (f. 1961) er journalist og sakprosaforfatter. Hun har arbeidet som utenriksjournalist i mange år.

Angrep eller forsvar
På salg