Isak Lekve

Isak Lekve (f. 1984) er utdannet sosiolog og ansatt i De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte. Han har tidligere jobbet mange år ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger, hvor han har undervist i og forsket på særlig arbeidssosiologi, fagorganisering og den norske arbeidslivsmodellen.