Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg (1871–1919) var en polsk-tysk revolusjonær filosof, samfunnsøkonom, politiker, forfatter og redaktør.

Om revolusjon
Om revolusjon
249,00
Rosa Luxemburg, Ellen Engelstad