Stein Stugu

Stein Stugu (f. 1953) er tidligere rådgiver i De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte. Han har også vært tapperiarbeider og tillitsvalgt i Frydenlund, Ringnes og Orkla, og konserntillitsvalgt og styremedlem i Orkla ASA.