Terje Rasmussen

Terje Rasmussen (f. 1957) er forfatter og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

Folkesosialisten
På salg