Barselbrølet

Hvordan skape verdens beste fødselsomsorg

  • Utgivelsesår: 2022
  • ISBN: 9788283421286
  • Type: Innbundet

«Et rop om hjelp fra en av dem som tar i mot livets første skrik. Sterk, engasjerende og rørende om hva vi bør forandre.»

– Sigrid Bonde Tusvik, komiker

Fødeavdelinger legges ned. Nybakte mødre føler seg plassert på samlebånd. Jordmødre og gynekologer slutter i jobben på grunn av hardt arbeidspress. Hvilke konsekvenser får det når kvinner mellom barseltårer og melkespreng opplever å bli overlatt til seg selv?

Jordmor Berit Mortensen tar oss med inn på fødestua og ut i landet. Hun viser hvorfor kvinner over hele Norge protesterer mot det de mener er manglende politisk kontroll og et uverdig og utilstrekkelig fødetilbud.

Med kunnskap, erfaring og sterkt engasjement tegner hun også opp hva som trengs for å skape verdens beste fødselsomsorg.

Omtaler:

«Barselbrølet er et kampskrift som er overraskende mild i tonen og full av føde-funfacts. (...)  Til kampskrift å være, er den overraskende mild i tonen. Den er mer et informert hjertesukk, enn et brøl i tekstform. De som er blitt utsatt for en fødehistorie en gang, med beskrivelser av ulvehyl, lystgass-psykoser og total ruptur, forstår hva jeg mener. Som jordmor har Mortensen nok både sett og hørt det meste, men «sjokk og skremsel» er altså ikke hennes metode. Dette er heller ingen klagesang. Dette er de rolige argumenters bok. Det fungerer som en kule.»
– Mari Grydeland, Aftenposten

«Barselbrølet er et godt bidrag i den videre diskusjonen om fødselsomsorgen, og du får jo lyst til å brøle med.»
– Gro Lillebø, anmelder i Sykepleien.


«Barselbrølet 
er et kampskrift for en bedre offentlig svangerskaps- og barselomsorg skrevet av en erfaren fagperson og forsker. (...) Bokens viktigste budskap er at den viser hva som skjer når fagkunnskap ikke blir lyttet til og når fagfolk ikke har ressurser til å utøve håndverket sitt.»
– Ketil Slagstad, lege og anmelder i Morgenbladet.

«Mortensen ritar opp fødselsomsorga si historie i Norge og teiknar eit tydeleg bilete av situasjonen i dag: På det meste, i 1967, var det over 180 fødeinstitusjonar i landet, i dag er det 45 igjen. Det heng saman med at kvinner no føder færre barn, men er også eit handfast uttrykk for sentralisering, spesialisering og standardisering i fødselsomsorga. (...) Utviklinga i barselsomsorga har pressa fram eit brøl, skriv Berit Mortensen, og dette brølet frå svangre kvinner og slitne jordmødrer – og endåtil frå nokre menn – kjem berre til å auke i styrke.»
– Eivind Myklebust, Bokmagasinet Klassekampen

«En høyaktuell bok om hvorfor kvinner brøler og hvordan systemet svikter.»
– Lena Yri Engelsen, generalsekretær i Landsforeningen 1001 dager

«En sterk og viktig bok som setter fødsler i et historisk perspektiv, forklarer dagens opprør og forteller hvorfor vi må forbedre fødselsomsorgen NÅ!»
– Anja C Solvik, grunnlegger av Bunadsgeriljaen

«Vi står midt i en alvorlig krise i fødsels- og barselomsorgen. Mortensen forklarer med sin faglige tyngde og gode penn hvordan vi havnet her, og ikke minst hva vi må gjøre for å løse krisen.»
– Aïda Leistad Thomassen, leder av Barselopprøret