Deltidsfella

  • Utgivelsesår: 2012
  • ISBN: 9788292866399
  • Type: Pamflett

 

4 av 10 sysselsatte kvinner i Norge jobber deltid. De tjener mindre, får lite innflytelse på arbeidsplassen og har ofte en mer uforutsigbar hverdag. Norske kvinners deltidsarbeid er en av vår tids viktigste likestillingsutfordringer.

I denne boka møter vi mennesker som vil ut av deltidsfella. En kokk som krever fortrinnsretten sin. Hjelpepleierne som organiserer turnusen sin selv. Kommunen som lar folk velge stillingsprosenten de selv ønsker.

Fastlåste mønstre kan snus. Det finnes det flere gode eksempler på.