Den lange vakta

En historie fra et helsevesen på bristepunktet

  • Utgivelsesår: 2021
  • ISBN: 9788283421118
  • Type: Innbundet

«Liv Bjørnhaug Johansens bok er glimrende systemkritikk fordi hun viser frem utslagene av et stadig mer hierarkisk helsevesen, hvor avgjørelsene tas langt fra fagfeltene de skal implementeres på. Men dens fremste kvalitet er kanskje likevel at den viser hvor interessant og mettet med kunnskap sykepleieryrket, denne såkalt "vanlige" jobben, er.»

– Sandra Lillebø, Klassekampen

 

Da koronapandemien rammet, sto sykepleierne i frontlinjen. På sykehus, sykehjem og i hjemme­tjenesten jobbet de intenst for å redde liv.

I Den lange vakta blir vi med sykepleier Liv Bjørnhaug Johansen på jobb, i en hverdag som er snudd på hodet. Alvorlig syke får ikke treffe fortvilte pårørende. Ansatte må trylle fram isolater og ikle seg knitrende smitteverndrakter. Samtidig blir de selv utsatt for stor risiko. For sykepleierne øker arbeidspresset.

Hvor lenge kan de stå i en så intens jobbhverdag?

Helsevesenet som rekordraskt omstilte seg til å håndtere en pandemi, var allerede underbemannet og på bristepunktet. Hvilke konsekvenser har det for oss og for samfunnet? Hvordan kan vi styrke helsetjenestene våre så vi står bedre rustet ved neste krise?

Omtaler: 

«Den lange vakta er eit portrett av eit helsevesen som er stadig meir fanga i skjemavelde og toppstyring utan forståing for det praktiske arbeidet. Boka er unik fordi ho fortel ei historie Noreg treng no. Det har knapt vore ein journalist inne på eit norsk sjukehus sidan 12. mars 2020. Dermed blir Den lange vakta ei etterlengta augnevitneskildring frå pandemiåret.»
– Jens Kihl, Bergens Tidende

«Sykepleier Liv Bjørnhaug Johansen har skrevet en usedvanlig god og rikholdig bok om å være sykepleier i dagens helsevesen. Hovedmotivet er sykehusenes møte med pandemien. Men boka rommer mye mere og favner så vidt mye at pandemien blekner.»
– Christian Grimsgaard, Tidsskriftet Michael

«Vi vet at det kommer en ny pandemi. Vi vet bare ikke når, og vi vet ikke hvordan den vil bli. Når den kommer, må vi være klare. Da må myndighetene sørge for at vi har helsepersonell til å håndtere den. Det første de bør gjøre i den sammenhengen, er å lese Den lange vakta, en av årets viktigste bøker.»
– Gro Lillebø, Sykepleien

«De som opplever smitterestriksjonene som en frihetsberøvelse, bør lese Den lange vakta. Dette er et viktig bidrag som dokumenterer fortellingene bak nyhetsoverskriftene og smittestatistikken»
– Liv Wergeland Sørbye, Dagen