En bondefortelling

Om livet på en liten gård og framtida for norsk jordbruk

  • Utgivelsesår: 2023
  • ISBN: 9788283421620
  • Type: Innbundet

«En bonderfortelling er et kræsjkurs i en virkelighet fjernt fra byens larm og trendy kaffebarer.»

– Jan Øyvind Helgesen, Nettavisen

På gården Rørtveit i Telemark driver Kathrine og Gunleik med sau, epler og kyr. I denne boka følger vi dem gjennom et år med lamming, kuslipp, beinhardt arbeid og en jordbrukspolitikk som ikke spiller på lag. Det unge paret driver gården slik forbrukere og politikere i festtaler hevder at jorda bør drives: Med hensyn til dyrevelferd og natur, og med dyra på beite framfor at de fôres opp på soya fra andre siden av kloden. 

Kathrine og Gunleiks liv er fylt med glede og stolthet over et arbeid som gir konkrete resultater hver eneste dag. På setra beiter kyrne, i fjellet løper lammene fritt og rundt på gårdstunet krabber sønnen Såmund. Men vil han kunne ta over alt generasjonene før ham har bygd opp? 

En bondefortelling retter et kritisk blikk mot dagens jordbrukspolitikk og hva som gir et bærekraftig jordbruk. Men mest av alt er boka en vakker og stolt beretning om bondelivet gjennom vinter, vår, sommer og høst – full av betraktninger om livet på landet, i naturen og om hvordan vi best kan overføre kulturarv og tradisjoner til kommende generasjoner. 

Kathrine Kinn (f. 1992) er bonde på et småbruk i Telemark. Hun var nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag fra 2018 til 2020. Kinn har en mastergrad i sosiologi og er fast spaltist i Klassekampen. En bondefortelling er hennes første bok.