Emil Øversveen , Astrid Hauge Rambøl,

En verdig avgang?

Pensjonsreform på helsa løs

  • Utgivelsesår: 2023
  • ISBN: 9788283421552
  • Type: Pamflett

«For å unngå fattigdom må mange nå utsette avgangen fra arbeidslivet, enten de har helse til det eller ikke.»

Fra forordet til professor Steinar Westin.

 

Øk laveste avgangsalder fra 62 til 64 år, tving de utslitte til å stå lenger i jobb eller sett dem på uføretrygd. Det foreslår Pensjonsutvalget som ble oppnevnt av regjeringa Solberg.

For staten handler avgangsalder om kroner og øre. For vanlige folk kan det handle om smertene i en operert skulder, en ødelagt rygg, muligheten til et verdig pensjonistliv.

Denne pamfletten handler om pensjonsreformens pris.