Fellesskap fungerer 2

Om arbeidslivet

  • Utgivelsesår: 2014
  • ISBN: 9788292866795
  • Type: Pamflett

Om hvorfor fagbevegelsen gjør Norge mer produktivt.

I høyresidens verdensbilde står fagbevegelsens fellesløsninger for noe gammeldags, mens individuell konkurranse skal føre til nyskaping. Hvis dette var virkeligheten, hadde Norge vært et slags utviklingsland.

Men norsk økonomi har høyere vekst, høyere produktivitet og høyere sysselsetting enn så å si alle andre land.

  • Hvorfor går det så bra med Norge?
  • Hvilken rolle spiller sterke fagforeninger for norsk økonomi?

Dette er den andre pamfletten i en serie på tre. De to andre er:

  • Fellesskap fungerer 1 - Om velferdsordningene (utsolgt)
  • Fellesskap fungerer 3 - Om velferdstjenestene