Framtidsskolen

  • Utgivelsesår: 2017
  • ISBN: 9788283420357
  • Type: Pocket

I morgendagens skole skal hvert eneste barn lære, lykkes og trives.

Vi står foran en omveltning i synet på læring: Skolen må bli mer praktisk og variert. Høyresidens overflatiske kunnskapssyn er på defensiven.

Heldagsskolen kan virkeliggjøre denne fornyelsen. Flere timer til praktisk læring og lekser på skolen, nysgjerrighet, kultur og kreativitet, sunn mat
og fysisk aktivitet. Flere lærere, så skolen vår 
ikke gir opp et eneste barn. Tillit og helhet, ikke konkurranse og målstyring.

Det er dette som er framtidsskolen. Den vil gi en bedre skoledag for barna, en bedre arbeidsdag for lærerne og en bedre hverdag for familiene.