I takt med tiden

Hvorfor kortere arbeidstid er bedre for alle

  • Utgivelsesår: 2015
  • ISBN: 9788292866931
  • Type: Pamflett

Det sies at vi må jobbe mer og lenger for at velferds­staten ikke skal forvitre. Må vi det? Hva om vi får et mer velfungerende arbeidsliv og samfunn ved å jobbe mindre?

I denne pamfletten møter vi folk som jobber i bedrifter med sekstimersdag. De forteller om fordelene med å jobbe kortere dager. Vi møter legen som mener det er bedre for folkehelsa å jobbe mindre, historikeren som ser likheten mellom skeptikerne og de som var mot åttetimersdagen, og samfunnsøkonomen som mener kortere arbeidstid kommer uansett, og vi ser ser hvorfor dette er bra for miljøet, likestillingen og sysselsettingen.

Samfunnet står overfor store endringer. Det er opp til oss om kortere arbeidstid skal bli et privilegium for noen få, eller hverdagen for oss alle.