Kan hende det gjelder å redde vår jord

  • Utgivelsesår: 2009
  • ISBN: 9788292866122
  • Type: Pocket

Om venstresida og miljøpolitikken.

For å redde naturen må vi endre samfunnet.

Dette er utgangspunktet når 16 engasjerte mennesker tar fatt på de vanskelige spørsmålene: Kan miljøproblemene løses under kapitalismen? Vil EU-medlemskap styrke miljøkampen? Bør vi åpne for oljeboring i nord?

Boka får fram viktige uenigheter som vil interessere alle med miljøengasjement.

Bidrag fra sentrale aktører i norsk politikk og samfunnsdebatt, blant andre Erik Solheim, Helga Pedersen, Inga Marte Thorkildsen, Heikki Holmås og Torstein Dahle.

Utgis i samarbeid med Sosialistisk Venstreparti. Redigert av Kjerstin Aukrust og Lene Aure Hansen.