Kunnskapsbløffen

Skoler som jukser og barn som gruer seg

  • Utgivelsesår: 2015
  • ISBN: 9788292866320

«Det er en vekker av en bok Magnus Marsdal har gitt oss. Skarpe observasjoner, godt disponert, en bok til fortvilelse og glede.»

– Nils Christie i Dag og Tid

 

Den viktigste boka om norsk skole!

Norsk skolehverdag preges stadig mer av prestasjonstester. Før nasjonale prøver blir lærere befalt å legge vekk pensum for å drille elevene. Foreldre forteller om barn som rammes av søvnmangel og vondt i magen og gråter på grunn av prestasjonspresset.

Kunnskapsbløffen undersøker virkeligheten bak testresultatenes blanke fasade.

Fører disse metodene til bedre læring? Hva skjer med den norske skolens grunnleggende verdier?

Omtaler: 

«Kunnskapsbløffen har et viktig budskap. Hva skal vi med tester hvis lærerne ikke har tid til å følge dem opp?»
– Lovleen Brenna, tidl. leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen