Kven skal bygge landet?

  • Utgivelsesår: 2014
  • ISBN: 9788292866870
  • Type: Pocket

Etter 20 år i tungindustrien blir Bjørn Enes journalist. I media møter han mange som trur norsk industri høyrer til fortida. Kunnskapsyrke er framtida, seier dei.

Bla i boka her

Bjørn slår seg ikkje til ro med at alt han lærte som verdiskapar på nikkelverket er utdatert. Han vil undersøkje myter og fakta sjølv.

  • Blir Noreg avindustrialisert?
  • Kan vi klare oss som råvarenasjon?
  • Kan Noreg vere ein kunnskapsnasjon utan å vere ein industrinasjon?

Denne boka handlar om framtida til norsk industri. Det vil seie framtida for Noreg.