Privatskoleparadokset

Kunsten å tjene penger i et marked som forbyr profitt

  • Utgivelsesår: 2019
  • ISBN: 9788283420760
  • Type: Innbundet

«Boka er obligatorisk lesning både for den som er opptatt av norsk skolepolitikk, og den som primært tenker på skattebetalernes penger.»  

– Jonas Bals, Klassekampen


«Tømte skolekassen for 100 mill.» Overskriften i Dagens Næringsliv markerte startskuddet for avdekkingen av Norges største privatskoleskandale. Gjennom en komplisert manøver hadde eierne av høyskolen Westerdals i Oslo forsøkt å ta ut et overskudd på over 100 millioner kroner fra skolen - til tross for at det er forbudt å tjene penger på statsstøttede privatskoler.
 
Annika Sander og Eirik Riis Mossefinn var studenter ved skolen da skandalen sprakk i 2015. Etter hvert skjønte de at saken ikke var unik. Tvert imot har det gjennom hele 2000-tallet blitt avslørt brudd og ulovligheter ved norske privatskoler. Millionsummer har forsvunnet ut av skoler som er underlagt et lovverk som sier at «alle pengene skal komme studentene til gode».
 
Hvordan er det mulig? Hvorfor har skoler blitt attraktive investeringsobjekter for kapitalsterke eiere?

 
I Privatskoleparadokset avdekker forfatterne hullene i det norske privatskolesystemet. Hva kan gjøres for å sikre at statsstøtte og skolepenger går til utdanning, og ikke til privat profitt?

Omtaler: 

«Privatskoleparadokset er en usedvanlig velskrevet bok om et viktig og aktuelt tema.»
– Espen Schaanning, Arr

«Man får ikke særlig lyst til å sende barna sine på en kommersiell privatskole. Til tross for et markedsliberalistisk syn på livet.»
– Linn Marie Hammernes, Finansavisen