Profittfri velferd

  • Utgivelsesår: 2017
  • ISBN: 9788283420265
  • Type: Pamflett

Å la kommersielle krefter drive offentlige tjenester har verken gitt bedre eller billigere tjenester. Derimot har det skapt flere millionærer.

Men det er fullt mulig å stenge døra for velferdsprofitører – og enklere enn mange tror.

I denne pamfletten viser vi flere mulige veier til målet om profittfri velferd. Mange steder har tillitsvalgte, ansatte og politikere allerede vunnet lokale kamper. Bli med til blant annet Tromsø , Oslo, Bergen, Moss og Trondheim og se hva de har fått til der.

Dette er en håndbok for folkevalgte, fagorganiserte og alle andre som ønsker å bidra til at vi prioriterer fellesskap foran profitt.