Sykelønn ABC

  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788292866221
  • Type: Pamflett

Magnus E. Marsdal, forfatteren av AFP på 1-2-3 og Frp på 1-2-3, er ute med ny Manifest-pamflett. Les:

  • Sannheten om sykefravær og sysselsetting i norsk arbeidsliv.
  • Sykepleier Gørill Tranås forteller hvordan arbeidshelsa slites ned.
  • Ammunisjonen tillitsvalgte trenger i en av årets viktigste saker.

Dette er pamfletten alle tillitsvalgte og sykelønnsaktivister trenger!