TTIP og TISA på 1-2-3

Handelsavtalene som truer demokratiet

  • Utgivelsesår: 2015
  • ISBN: 9788283420081
  • Type: Pamflett

 

« (...) formidler her hovedinnholdet i en kortfattet, lett tilgjengelig og rikt illustrert form. Et stort pluss er at utgiverne legger stor vekt på folkelig motstand (...)»

– Tore Linné Eriksen, Tidsskriftet Rødt

 

Mer makt til storselskapene og mindre til folket. Flere som tjener penger på velferdstjenestene. Regler som fratar framtidens politikere muligheten til å velge en annen kurs.

Det kan bli resultatet av TTIP og TiSA – to handelsavtaler som kan forandre samfunnet.
Bak lukkede dører og i tett dialog med mektige storselskaper presser EU og USA på for å få avtalene i havn. Norges regjering ønsker dem velkommen, men møter sterk motstand fra fagbevegelse og sivilsamfunn.

Avtalene ligger på forhandlingsbordet nå. Denne pamfletten viser hva som står på spill.