Uførepensjon ABC

  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788292866238
  • Type: Pamflett

Svært mange er berørt når Stortinget skal behandle forslag om store kutt i dagens uførepensjon. Over 40 prosent av oss vil bli uføre. Les i denne boka:

  • Fakta om hvem som blir uføre
  • Kuttforslagenes konsekvenser
  • Argumentene for dagens uførepensjon