Utrygg

Økende vikarbruk og ansattes rettigheter

  • Utgivelsesår: 2010
  • ISBN: 9788292866276
  • Type: Pamflett
  • Uten fast jobb står ansatte uten trygghet og mister viktige rettigheter
  • I dag kan loven sikre fast ansettelse – les om vikarene som klarte det!
  • EUs vikarbyrådirektiv kan true denne retten – skal Norge si nei til direktivet?

Se hvordan EU vil øke vikarbruken og les hvorfor fast jobb er best for helsa. Lær deg argumentene om EUs vikarbyrådirektiv på 1-2-3. Tryggheten kan stå på spill.