Velferd uten profitt

  • Utgivelsesår: 2019
  • ISBN: 9788283420876
  • Type: Pamflett

 

FELLES VELFERD UTEN PRIVAT PROFITT
 
Velferdsprofitører tapper milliarder av skattekroner fra barnehager, omsorgstjenester, barnevern og skoler.
 
I denne pamfletten får du:
  •  Argumentene mot privat profitt på felles velferd.
  •  Kunnskap om problemet i de ulike sektorene.
  •  Erfaringer fra kommunene som dropper kommersielle aktører og tar ansvar for velferden selv.