Vinn, vinn, vinn!

Når arbeid, ikke skole, er veien til arbeid

  • Utgivelsesår: 2022
  • ISBN: 9788283421392
  • Type: Pamflett

Du kan lykkes på jobb selv om du ikke lykkes på skolen. Det vet menneskene du møter denne pamfletten.

Mange unge faller utenfor i et ensporet skolesystem. Spesielt gjelder det arbeiderklassens barn.

Bedriftene, samfunnsøkonomien og de unge selv har alt å vinne på at arbeidslivet klarer å hanke dem inn igjen.

For mange er arbeid, ikke skole, den beste veien til arbeid.