Du har sparken!

Om HR og amerikanisering av norsk arbeidsliv

  • Utgivelsesår: 2017
  • ISBN: 9788283420326
  • Type: Pocket

 

«Alle tillitsvalgte bør ta seg tid til å lese denne boka og reflektere over spørsmålet "Hva er det som skjer i min egen bedrift?". Anbefaler på det sterkeste!»

- Jan-Egil Pedersen, forbundsleder NNN

Som ansatt, tillitsvalgt og etter hvert konserntillitsvalgt i Orkla, har Stugu vært med på noen av de beste årene i norsk arbeidsliv. Med en sterk fagbevegelse i spissen har ansatte fått mer makt. De har kjempet fram bedre arbeidsvilkår og en lønnsutvikling som har bidratt til å utjevne forskjeller. Nå er dette i ferd med å snu, og i sentrum for utviklingen finner vi Human Resource Management – og spesielt «hard» HR. 
 
Hva er HR? Er det bare et fint navn på personalavdelinga, eller er det i praksis sofistikert fagforeningsknusing? I denne boka ser Stugu på systemet og ideologien HR, hvordan det brukes og misbrukes og hvordan fagbevegelsen kan møte det.

Omtaler:

«Ukritisk bruk av HR bidrar til å sette arbeidsfolk opp mot hverandre. Stugus bok er nødvendig lesning for dem som ønsker en sterk fagbevegelse i Norge. Dessuten bør den på pensum for alle som studerer HR.»
- John Thomas Suhr, leder Oslo/Akershus Handel og kontor